Satsing på persontilpasset («presisjons-«) medisin ved UiB/HUS?

Denne bloggen er opprettet for å bidra til en diskusjon rundt eventuell nytteverdi av genomteknoilogi for presisjonsmedisin, og på hvilken måte UiB, sammen med HUS, bør nærme seg dette tema. dette gjelder både preklinisk sykdomsforskning og bruk i klinikk, og er relevant for alle pasientgrupper. Vi må anta at arvelige faktorer er involvert i all sykdomsutvikling, og at både diagnose og behandling kan forbedres ved å kunne klassifisere pasientene ut fra disse faktorene. Selv for traumemedisin er dette relevant, siden responsen på både alle slags medisiner også kan påvirkes dramatisk av genetisk variasjon i følsomhet og omsetning.

Min personlige mening er at vi bør identifisere et begrenset antall sterke kliniske forskningsmiljøer med interesse for å prøve ut disse metodene i pasientbehandlingen, og bygge opp et lokalt og nasjonalt nettverk rundt disse. Ønsket er at denne bloggen kan bidra til en mest mulig åpen diskusjon og prosess rundt dette.

Jeg har lagt ut noe bakgrunnsmateriale på en egen side, og foreslått en begrensing av PM-begrepet.

Mens helseforvaltningen planlegger (?) en «satsing» på PM som ikke skal koste penger, og antagelig er mer redd for kostnadene ved genomanalyser enn bedre behandling og de besparelser det innebærer, og fokuserer på innbilte personvernproblemer, satses det stort i andre land. Se feks. artikkelen i Lancet om det britiske Genomic Medicine Service, om danskenes Genommedicininitiativ, eller det franske initiativet for genommedisin.