Bakgrunnsmateriale om persontilpasset medisin

Helse SørØst ledet i 2013-14 en nasjonal utredning fra helsevesenet om persontilpasset medisin som ga opphav til denne rapporten. Alle høringssvarene kan lastes ned her: innspillsrunde oppsummert. Da rapporten ble trykket ble anbefalingen om regionale sentre «ved en inkurie» endret til et nasjonalt senter, og Arbeiderpartiet fremmet for Stortinget et Dokument 8-forslag om å etablere dette umiddelbart. Da «uklarhetene» om anbefalingene ble kjent ble dette trukket. Du kan se stortingsdebatten om forslaget her.

På bakgrunn av den første utredningen ga Helsedepartementet Helsedirektoratet i oppdrag å utforme en strategi for hvordan metoder for bedre persontilpasning av helsetjenestene kan iverksettes. deres nasjonale strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten går inn for en beskjeden satsing, som førte til at HOD satte 8 Mkr til dette på statsbudsjettet for 2017. Av dette er 5 Mkr satt av til en nasjonal variantdatabase, formodentlig til den gode løsningen som allerede er etablert av NCGC ved OUS: 1000genomes.no. Her kan alle norske enheter som genererer NGS-data legge inn sine variantfrekvenser gjennom en lokal programvare som bare sender ut anonymiserte oversikter over frekvensene, og ikke identifiserbare kombinasjoner av varianter (halpotyper). Helsedirektoratet pekte spesielt på denne løsningen i sin rapport.

De øvrige midlene er satt av til et faglig nettverk, men RHFenes sider om satsingen er tatt bort. De har imidlertid publisert en Rapport om Nasjonalt nettverk av regionale fagråd innen persontilpasset medisin.

HDIRs rapport ble sendt på høring, og svaret fra HelseVest kan leses herDet fra OUS har også mange gode poenger. 

HDIR har også fått i oppdrag å planlegge en iverksettelse i helsevesenet, (men heller ikke på deres side ser jeg noe om iverksettelse).

I 2018 er det satt av ytterligere 19 Mkr.

Forskningsrådet har laget en Handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin, og har holdt en worskhop om næringsrettet innsats for å følge opp handlingsplanen og en rapport fra møtet. Det er mye god vilje, men ingen konkrete tiltak.

Samtidig som utviklingen i Norge er handlingslammet av ulike syn og manglende kompetanse i forvaltningen, ser vi hvordan svenskene og danskene er i full gang, og Storbritannia leder feltet.

, januar 2, 2017. Ingen kommentarer til Bakgrunnsmateriale om persontilpasset medisin. Category: Bakgrunn, K2@UiB.

About Ola Myklebost

Vokste opp på Eiksmarka og Haslum i Bærum, bodde 30 år på Trollåsen i Oppegård, bor nå på Nordnes i Bergen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.